اگر روزمه‌ی آماده به صورت فایل در اختیار دارید، نیاز نیست این فرم را تکمیل کنید. تنها کافی است آن را به آدرس زیر ایمیل کنید:


در غیر این صورت، پر کردن این فرم کمتر از یک دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت:

آماده‌ی همکاری در دفتر :
نام کامل :
 
سن :
سال  
ایمیل :
   
تلفن (ترجیحاً همراه) :
 
تخصص(ها) و مهارت(ها) :
 
سوابق کاری :
(زمینه، محل و مدت زمان)
 
حقوق درخواستی :
ریال  
مایل به همکاری آزمایشی به مدت :
ماه هستم  
عبارت زیر را وارد کنید :