دفتر ارومیه :
خیابان خیام جنوبی،‌ ساختمان کریمی،‌ واحد ۴

تلفن گویا: ۹۱۰۱۱۸۹۷ - ۰۴۴

فکس: ۴۵۸۱۲۴۳۰ - ۰۲۱