دفتر ارومیه :
خیابان امام، خیابان خیام جنوبی، ساختمان کریمی واحد ۳

تلفکس: ۳۲۲۳۵۰۳۲ - ۰۴۴


دفتر تبریز :
خیابان پاستور جدید، مابین تقاطع طالقانی و حاج جبار نایب،
ساختمان آلومینیوم، طبقه ۲

تلفکس: ۳۵۵۷۵۱۳۴ - ۰۴۱